ПДФ  Array Печат Array


 

Професии и специалности

  

Направление: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

СпециалностКОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Интензивно изучаван чужд език: АНГЛИЙСКИ 

Прием след  7 Клас за 2014-2015г.

Още по темата…

 


 

Направление: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Професия: ХИМИК-ТЕХНОЛОГ 

СпециалностТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Интензивно изучаван чужд език: АНГЛИЙСКИ 

Прием след 7 клас за 2014-2015г.

Още по темата…

 


 

Направление: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Специалност: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Интензивно изучаван чужд език: АНГЛИЙСКИ 

Прием след 7 клас за 2014-2015г.

Още по темата…

 


  

Направление: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ

СпециалностКОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ 

Прием след 8 клас за 2014-2015г.

Още по темата…

 


 

Направление: ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Професия: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

СпециалностЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Прием след 8 клас за 2014-2015г. /ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

Още по темата…

 


Представяне на новите специалности в Спортна зала Варна за учебната 2009-2010г.

 

 

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld